Gallery nâng ngực 3d

Kết quả phẫu thuật cũng như phương pháp phẫu thuật phụ thuộc vào hình dáng, tình trạng cũng như chất liệu da của mỗi Khách hàng trước Phẫu thuật